Venkovská zahrada s písečnými záhony 

a bludnými kameny

Jedná se o částečnou revitalizaci rozlehlé venkovské zahrady. Vytvořili jsme zde široké travnaté cesty a jednu mlatovou vinoucí se mezi plošnými trvalkovými výsadbami s kostrou z okrasných keřů. Vzhledem k velmi jílovité a přechodně podmáčené půdě jsme zde zvolili záhony s výsadbou do písku. Ke stávajícím bludným kamenům se písečné záhony dobře hodí. Rozsah osazovaných ploch byl velký, proto jsme zde přistoupili k menšímu sponu výsadby, přičemž některé rostliny se na písku samy přesévají a postupně tak výsadbu zahušťují.