Školní přírodní zahrada Loket

Hlavním cílem projektu bylo vybudování školní přírodní zahrady jako prostoru pro venkovní praktickou výuku a umožnění přirozeného kontaktu dětí s přírodními faktory ovlivňujícími naše klima (teplota, zadržování a koloběh vody, sluneční energie a její využití atd.). Zahrada proto demonstrativně zahrnuje několik různých typů stanovišť pro možnost porovnání jejich ohřívání, různé povrchy pro zasakování dešťových vod, mokřadní prvek s využitím sluneční energie k přečerpávání vody, zeleninové záhony pro vypěstování vlastních plodin.

Důraz na ochranu přírody, poznání fungování přírodních procesů v praxi a učení se přímo v přírodě je zakotven ve vzdělávacím programu školy. Zahrada poskytne nové možnosti k tomuto učení a s důrazem na téma klimatické změny (v souvislosti s cílem využitého dotačního programu)  naučí děti vnímat základní faktory, které ji ovlivňují a způsoby, jak se dají její dopady mírnit i v měřítku školní zahrady (např. využití stínu stromů, zadržování vody, atd.).

Tuto školní přírodní zahradu jsme vyprojektovali, realizace se ujala místní vybraná firma.